Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Odkazy domácí

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


Odkazy: Domácí Zahraniční Mezinárodní

Domácí

Akademie věd ČR - www.CAS.cz

Akademie Vězeňské služby ČR - www.AkademieVS.cz

Asociace forenzních psychologů - AFP.wz.cz

Bezpečnostní informační služba - www.BIS.cz

Bílý kruh bezpečí - www.BKB.cz

Centrum pro sociální a ekonomické strategie - www.CESES.cuni.cz

Česká kriminologická společnost - www.CZKRIM.cz

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo - na webu IKSP

Česká sociologická společnost - www.CeskaSociologicka.org

Český helsinský výbor - www.HelCom.cz

Český statistický úřad - www.czso.cz

Justiční akademie - www.jacz.cz

Katedra psychologie FF UK - kps.ff.cuni.cz

Katedra sociologie FF UK - ksoc.ff.cuni.cz

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN - www.adiktologie.cz/

Mezinárodní organizace pro migraci - www.iom.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz

Ministerstvo spravedlnosti - portal.justice.cz

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz

Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti - www.drogy-info.cz

Národní ústav duševního zdraví - www.nudz.cz

Národní ústav pro vzdělávání - www.nuv.cz

Nejvyšší soud ČR - www.nsoud.cz

Nejvyšší státní zastupitelství - www.nsz.cz

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové - www.uhk.cz/cs-CZ/PDF

Policejní akademie - www.polac.cz

Právnická fakulta Masarykovy univerzity - www.law.muni.cz

Právnická fakulta Univerzity Karlovy - www.prf.cuni.cz

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - www.pf.upol.cz

Právnická fakulta Západočeské Univerzity v Plzni - www.fpr.zcu.cz

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Psychologický ústav AV ČR - www.psu.cas.cz

RUBIKON Centrum - www.rubikoncentrum.cz/

Sekce pro vědu, výzkum a inovace - www.vyzkum.cz/

Sociologický ústav AV ČR - www.soc.cas.cz

Univerzita Karlova - www.cuni.cz/

Ústav státu a práva AV ČR - www.ilaw.cas.cz

Ústavní soud - www.usoud.cz

Vězeňská služba ČR - www.vscr.cz

Vláda ČR - www.vlada.cz

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - www.vupsv.cz