Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Postavení

Institut pro kriminologii a sociální prevenciPostavení IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) je výzkumnou organizací v resortu spravedlnosti. Zabývá se kriminologickým výzkumem, vycházejícím z mezioborového přístupu.

Zřizovatelem Institutu je Ministerstvo spravedlnosti ČR, které schvaluje plán výzkumných úkolů IKSP a stanoví jeho základní rozpočet. Institut je samostatnou organizační složkou státu se sídlem v Praze. Je financován především ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti ČR. Kromě toho získává též prostředky ze systému státní podpory výzkumu, vývoje a inovací, popř. z dalších domácích či zahraničních zdrojů, určených na financování výzkumu a rozvoje výzkumných organizací. Úkoly IKSP ukládá ministr spravedlnosti prostřednictvím svého náměstka, případně vláda ČR. Postavení, činnost a organizaci Institutu v současnosti upravuje jeho Statut, vydaný Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. IKSP 202/2014, ze dne 20. 6. 2014.

Specifické postavení IKSP je dáno skutečností, že je jediným specializovaným pracovištěm v ČR, které soustavně rozvíjí kriminologický výzkum.