Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Aktuality z IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


Aktuality: Aktuality z IKSP Aktuality z oboru Archiv

Nové webové stránky Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Institut pro kriminologii a sociální prevenci má nové webové stránky . (4.12.2023)

Program semináře "Svět za mřížemi a jeho proměny: aktuální poznatky z penologických výzkumů IKSP"

Seminář dne 23. 11. 2023 bude začínat v 9:30 hod. (od 9:00 hod. registrace) a potrvá zhruba do 14 hod. Připojujeme program semináře (183 kb) pro případné zájemce. Těšíme se na Vaši účast. (6.11.2023)

Odborný seminář „Svět za mřížemi a jeho proměny: aktuální poznatky z penologických výzkumů IKSP“

Institut pro kriminologii a sociální prevenci Vás srdečně zve na odborný seminář „Svět za mřížemi a jeho proměny: aktuální poznatky z penologických výzkumů IKSP“. Seminář se uskuteční dne 23. listopadu 2023 od 9:30 hod v prostorách Zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Bližší informace naleznete v pozvánce (174 KB). Seminář se uskuteční dne 23. listopadu 2023 od 9:30 hod v prostorách Zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Bližší informace naleznete v pozvánce (174 kB). IKSP na semináři představí vybrané výsledky projektů „Penologický výzkum přípravy odsouzených na propuštění“ a „Uplatňování nové diferenciace ve vězeňství (redukce počtu typů věznic)“. Podrobný program bude s předstihem rozeslán všem přihlášeným a zveřejněn na webu IKSP. Zájemce o účast prosíme o zaslání přihlášky do 15. listopadu 2023 elektronicky na emailovou adresu p. Černé: lcerna@iksp.justice.cz. Těšíme se na Vaši účast. (1.11.2023)

Nová publikace: Násilná kriminalita dětí mladších patnácti let

V ediční řadě IKSP Studie vyšla nová publikace Násilná kriminalita dětí mladších patnácti let (2,81 MB), v jejímž rámci jsou prezentovány dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na děti mladší patnácti let v systému soudnictví ve věcech mládeže. Publikace přináší aktuální informace o násilné kriminalitě trestně neodpovědných dětí mladších patnácti let, včetně analýzy trendů násilné kriminality u této věkové kategorie v České republice. Zaměřuje se také na otázku, zda v dlouhodobém horizontu dochází ke zvyšování závažnosti násilných činů jinak trestných páchaných těmito dětmi. Vychází se v ní především z poznatků získaných analýzou statistických údajů a spisů a také informací z expertních šetření a výzkumu veřejného mínění.. (27.9.2023)

Nová kniha: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2021

V ediční řadě IKSP Studie vyšla nová publikace Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2021 (4,83 MB).

Institut pro kriminologii a sociální prevenci každoročně zpracovává a publikuje analýzu trendů kriminality v České republice, která přináší v soustředěné podobě soubor dat k vývoji kriminality a trestní politiky v ČR z dostupných statistických databází v ČR, z vlastní výzkumné činnosti a poznatků z dalších pramenů. Zahrnuje komentáře k těmto datům, doplněné pohledem na delší vývojové řady. Nově byly zařazeny kapitoly, týkající se vybraných otázek vězeňství, konkrétně aplikace institutu zabezpečovací detence a dále vyhodnocení pilotního projektu tzv. otevřené věznice v Jiřicích. Po několika letech obsahuje analýza také pohled na vývoj drogové kriminality. Jako vždy je zařazena kapitola o kriminalitě mládeže a trestní politice vůči mládeži, rozšířená tentokrát o sondu do problematiky mladistvých dívek umístěných v Diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče. Analýza zachycuje také vliv druhého roku trvání pandemie Covid-19 na základě statistik i vlastního šetření a s využitím analytických a výzkumných materiálů dalších institucí a organizací. Analýzu uzavírají tradiční kapitoly k trestné činnosti cizinců a k vývoji organizovaného zločinu. Přílohy ve formě tabulek a grafů doplňují faktografickou složku publikace.. (24.1.2023)

Nová publikace v ediční řadě Prameny: Vězeňství a drogy v Evropě. Aktuální a budoucí výzvy

IKSP ke konci roku vydal pro odbornou i širší veřejnost ve své ediční řadě PRAMENY překlad publikace Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) Prison and drugs in Europe: current and future challenges. Jedná se o komplexní popis a rozbor nejrůznějších aspektů problematiky výskytu a užívání drog ve vězeňském prostředí v evropských zemích a nevyhýbá se ani citlivé otázce mechanismů nabídky drog ve věznicích. Více naleznete v publikaci Vězeňství a drogy v Evropě. Aktuální a budoucí výzvy (4,33 MB). (2.1.2023)

Nová publikace: Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2016–2019)

V ediční řadě IKSP Studie byla vydána nová publikace Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2016–2019) (1,06 MB). Cílem této publikace je zpřístupnit zahraničním zájemcům stručný přehled výsledků výzkumné činnosti Institutu ze střednědobého výzkumného plánu z let 2016–2019. Základní tematické okruhy výzkumu IKSP korespondují s názvy hlavních kapitol této publikace, která přináší a shrnuje výsledky dvaceti odborných monografií pracovníků IKSP. Navazuje tak na obdobné anglicky psané přehledy výsledků výzkumu IKSP v rámci předchozích střednědobých plánů, vydaných v letech 2003, 2005, 2009, 2012 a 2017, které jsou k dispozici na internetových stránkách institutu. (12.12.2022)

Tisková zpráva: Kriminalita v médiích: data, výzkum, praxe

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádal dne 2. listopadu 2022 odborný seminář s názvem Kriminalita v médiích: data, výzkum, praxe, na kterém byly představeny výsledky ukončeného výzkumného projektu IKSP Prezentace kriminality a jejího trestání v médiích. Bližší informace naleznete v tiskové zprávě (213 KB). (15.11.2022)

Nová kniha v ediční řadě Prameny: 14. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici (Kjóto, Japonsko, 7.–12. března 2021)

Pravidelně každých pět let jsou již od roku 1955 pořádány Kongresy OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli. V pořadí již čtrnáctý kongres byl uspořádán v loňském roce v japonském Kjótu. Je tradicí, že IKSP následně ve své ediční řadě PRAMENY vydává vybrané a přeložené základní dokumenty těchto kongresů. Nyní na webových stránkách IKSP vychází on-line publikace, která kromě základního dokumentu – Deklarace – přináší dokumenty, které se zabývají strategiemi prevence kriminality, riziky a výzvami, kterým čelí systémy trestní justice, mezinárodní spoluprací zejména při boji proti terorismu a novým a vznikajícím formám kriminality a dále otázkami snižování recidivy a aktuálními formami kriminality, zejména těmi, které využívají nové technologie. Považujeme za důležité seznamovat odbornou veřejnost s těmito významnými dokumenty, projedná¬vanými a přijímanými na nejvyšší mezinárodní úrovni. (8.11.2022)

Tisková zpráva: Výzkum v oblasti kyberkriminality a kyberbezpečnosti

Institut pro kriminologii a sociální prevenci představil na semináři dne 13. 10. 2022 vybrané výsledky projektu Posouzení trendů kyberkriminality, a to zejména relevantní data z rozsáhlého dotazníkového šetření v rámci české internetové populace ve věku 16-74 let, které proběhlo v roce 2020. Bližší informace naleznete v tiskové zprávě (166 KB). (18.10.2022)

Odborný seminář „Kriminalita v médiích: data, výzkum, praxe“

Institut pro kriminologii a sociální prevenci Vás srdečně zve na odborný seminář „Kriminalita v médiích: data, výzkum, praxe“. Seminář se koná dne 2. listopadu 2022 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Na semináři budou představeny výsledky výzkumného projektu IKSP „Prezentace kriminality a jejího trestání v médiích“, zejména výsledky kvantitativní obsahové analýzy televizního zpravodajství a kvalitativní analýzy divácké percepce kriminálních zpráv. K tématu vystoupí další referující z řad výzkumných pracovníků IKSP i externích hostů. Bližší informace najdete v programu (195 KB). Seminář začíná v 9:30 (registrace od 9:00). Poplatek za účast se nevybírá, vzhledem k omezené kapacitě sálu je ovšem nutné přihlášení předem, a to nejpozději do 26. října 2022 na adrese: LHakova@iksp.justice.cz. (13.10.2022)

Program semináře "Výzkum v oblasti kyberkriminality a kyberbezpečnosti"

Seminář potrvá zhruba do 14 hod a vystoupí na něm kromě IKSP a prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M., DrSc., také Mgr. Václav Stupka, Ph.D., Petr Seifert za NÚKIB a Pavel Bašta za CZ.NIC-CSIRT. Bližší informace naleznete v programu (50 kb).

Odborný seminář „Výzkum v oblasti kyberkriminality a kyberbezpečnosti“

Institut pro kriminologii a sociální prevenci srdečně zve na odborný seminář „Výzkum v oblasti kyberkriminality a kyberbezpečnosti“. Seminář se uskuteční dne 13. října 2022 od 9:30 hod v prostorách Zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Bližší informace naleznete v pozvánce (142 KB). IKSP na semináři představí vybrané výsledky projektu Posouzení trendů kyberkriminality, a to zejména relevantní data z rozsáhlého dotazníkového šetření v rámci české internetové populace ve věku 16-74 let. Dále budou prezentovány předběžné výsledky analýzy trestních spisů vedených po počítačových trestných činech a pravomocně skončených v roce 2015 a v roce 2019. S příspěvkem vystoupí také prof. Vladimír Smejkal (autor publikace Kybernetická kriminalita) a další pozvaní hosté. Podrobný program bude s předstihem rozeslán všem přihlášeným a zveřejněn na webu IKSP (kriminologie.cz). Zájemce o účast prosíme o zaslání přihlášky do 5. října 2022 elektronicky na emailovou adresu p. Černé: lcerna@iksp.justice.cz. Těšíme se na Vaši účast. (22.9.2022)

Nová kniha: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2020

V ediční řadě IKSP Studie vyšla nová publikace Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2020 (5,53 MB).

Institut pro kriminologii a sociální prevenci každoročně zpracovává a publikuje analýzu trendů kriminality v České republice, která přináší v soustředěné podobě soubor dat k vývoji kriminality z dostupných statistických databází v ČR, z vlastní výzkumné činnosti a poznatků z dalších pramenů. Zahrnuje komentáře k těmto datům, doplněné pohledem na delší vývojové řady. Analýza za rok 2020 obsahuje data, vybraná ze statistik Policie ČR a dále pohled na vývoj trestní politiky v ČR. Nově byla zařazena kapitola, týkající se prezentace kriminality a trestních sankcí v médiích, která navazuje na dokončený výzkum IKSP. Jako vždy je zařazena kapitola o kriminalitě mládeže a trestní politice vůči mládeži. Analýza zachycuje také vliv pandemie covid-19 na základě statistik i vlastního šetření a s využitím analytických a výzkumných materiálů dalších institucí a organizací. Po delší době obsahuje analýza stať ke stavu a vývoji hospodářské kriminality, zpracovanou vedoucími pracovníky specializovaných útvarů Nejvyššího a vrchních státních zastupitelství. Díky externí spolupráci bylo možné do kapitoly k organizovanému zločinu zahrnout také pohled na aktuální trendy v oblasti drogové trestné činnosti. Nově jsou zařazeny kapitoly vycházející z výzkumů IKSP ke stavu a vývoji kyberkriminality a k předsudečné trestné činnosti. Analýzu uzavírají tradiční kapitoly k trestné činnosti cizinců a k vývoji organizovaného zločinu. Přílohy ve formě tabulek a grafů doplňují faktografickou složku publikace.. (26.2.2022)

Nová kniha: Vyhodnocení procesu spuštění elektronického monitorovacího systému v ČR

V ediční řadě IKSP Studie vyšla nová publikace Vyhodnocení procesu spuštění elektronického monitorovacího systému v ČR (3,32 MB). Přináší výstupy z evaluačního výzkumu přípravy implementace systému elektronického monitoringu a zhodnocení samotného zavádění systému elektronické kontroly do praxe. Součástí je expertní šetření uskutečněné formou řízených rozhovorů za účelem zjištění názorů odborníků činných v tomto procesu. Data Probační a mediační služby k elektronickému monitoringu sledovala časové období dvou let od spuštění EMS a mapovala, zda byly naplněny predikce počtu osob či kapacity systému. Monografie obsahuje i analýzu mediálního obrazu implementace EMS v ČR. Stručný přehled klíčových poznatků je k dispozici na tomto odkazu: Vyhodnocení procesu spuštění elektronického monitorovacího systému (EMS) v ČR (399 kB). (3.2.2022)

Nová publikace: Kriminální historie pachatelů závažného násilí v ČR

Výzkumy opakovaně potvrzují, že významnou součástí znalostí o pachatelích trestné činnosti, např. i pro účely posuzování možnosti budoucí kriminální recidivy, jsou informace o jejich kriminální historii. Jeden z výzkumů, řešených v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který mapoval oblast závažné násilné kriminality, se právě na oblast kriminální historie pachatelů, kteří se této trestné činnosti dopouští, zaměřil. Vybrané výsledky tohoto výzkumu nabízíme (odborné) veřejnosti v nově vydané monografii Kriminální historie pachatelů závažného násilí v ČR (2,44 MB). (21.1.2022)

Nový publikační přírůstek v ediční řadě PRAMENY!

Historie právního zakotvení institutu zabezpečovací detence (Sicherungsverwahrung) je ve Spolkové republice Německo, resp. v jednotlivých spolkových zemích, dlouhá a doprovázená řadou změn – ať už daných politickou situací či „názorem“ veřejného mínění. Přestože trestněprávní normy našich zemí jsou v mnohém velmi odlišné, domníváme se, že sledování vývoje v této oblasti u našich sousedů je pro nás stále přínosem. Proto jsme rádi, že můžeme v naší ediční řadě PRAMENY nabídnout (nejen) odborné veřejnosti publikaci nazvanou Zabezpečovací detence a trest odnětí svobody (Empirický výzkum výkonu zabezpečovací detence a trestu odnětí svobody předcházejícího zabezpečovací detenci) (1,82 MB), která je překladem německého originálu „Sicherungsverwahrung und vorgelagerte Freiheitsstrafe: Eine empirische Untersuchung zur Ausgestaltung der Unterbringung und des vorhergehenden Strafvollzugs". Autoři této empirické studie, prof. Axel Dessecker a Fredericke Leuschner, působí v kriminologickém výzkumném pracovišti Kriminologische Zentralstelle (KrimZ) ve Wiesbadenu. Čtenářům nabízejí pohled např. na vývoj praxe v oblasti výkonu zabezpečovací detence ve Spolkové republice Německo či na profesní strukturu zaměstnanců detenčních zařízení, ale třeba i na využívání jednotlivých opatření či aktivit v rámci výkonu zabezpečovací detence, která směřují k jeho „postupnému rozvolňování“. Publikace byla přeložena z německého originálu s laskavým svolením autorů a vydavatele Kriminologischen Zentralstelle (KrimZ). (13.1.2022)

Nová publikace v ediční řadě Prameny: Dokumenty OSN k dopadům pandemie Covid-19 na kriminalitu

Publikace Dokumenty OSN k dopadům pandemie Covid-19 na kriminalitu (3,63 MB), vydaná Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v ediční řadě Prameny, byla přeložena z výzkumných zpráv, zpracovaných a zveřejněných Úřadem Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ve Vídni v roce 2020. UNODC shromáždil relevantní data a analyzoval dopady pandemie na vývoj kriminality včetně produkce a obchodování s drogami. Byla provedena řada aktuálních výzkumných šetření zaměřených na sběr dat, na nichž se podílelo 36 mezinárodních a regionálních organizací. Pro tuto překladovou publikaci byly vybrány čtyři výzkumné zprávy, které přinášejí poznatky o velmi závažných kriminálních aktivitách, resp. o tom, do jaké míry se do těchto aktivit a jevů promítla pandemie Covid-19. Publikace obsahuje výsledky studie k dopadu pandemie na vraždy, loupeže, krádeže a vloupání, studie k dopadu pandemie Covidu-19 na nahlášené násilí na ženách a dívkách, studie k dopadu pandemie na organizovaný zločin a konečně výsledky studie zaměřené na nelegální obchodování se zdravotnickými produkty spjatými s Covidem-19. Témata publikovaných studií jsou předmětem zájmu odborné i široké veřejnosti s ohledem na jejich význam. Zpřístupnění poznatků shromážděných díky aktivitě UNODC nesporně pomůže naše zjištění o nich porovnat a případně začlenit do širšího kontextu. (5.1.2022)

Nová kniha: Zločin a trest v kriminálním zpravodajství

V ediční řadě IKSP Studie vyšla nová publikace s názvem Zločin a trest v kriminálním zpravodajství autorky Lucie Hákové, která se věnuje problematice prezentace kriminality a jejího trestání v médiích. Vedle teoretického rámce základních kriminologických přístupů ke studiu médií přináší výsledky kvantitativní obsahové analýzy televizního kriminálního zpravodajství a kvalitativní analýzy divácké percepce kriminálních zpráv. Stručné shrnutí výsledků je k dispozici Zločin a trest v kriminálním zpravodajství (297 kB). (19.10.2021)

Smutné oznámení – zemřel JUDr. Michal Illner

S lítostí oznamujeme, že dne 11. července zemřel dlouholetý spolupracovník našeho Institutu JUDr. Michal Illner. Byl zakládajícím a v posledních létech čestným členem Vědecké rady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Byl nejen vynikající odborník s přesahem do více vědních oborů, ale také a zejména přátelský a dobrý člověk. S úctou k jeho památce a poděkováním za mnohaletou spolupráci pracovníci Institutu pro kriminologii a sociální prevencí. (14.7.2021)

Restorativní justice v českém vězeňství

V rámci mezinárodního projektu „Restorative Justice: Strategies for Change“ proběhl v České republice v roce 2020 výzkum, na kterém se podílel i náš Institut a který se zaměřil na názory a postoje pracovníků Vězeňské služby ČR k možnostem uplatnění restorativních přístupů, programů a opatření v prostředí českých věznic. Závěrečná zpráva z tohoto výzkumu, kterou vydal Institut pro restorativní justici, je nyní k dispozici na odkazu Restorativní justice v českém vězeňství - zkušenosti a názory pracovníků Vězeňské služby ČR (2,1 MB). (14.6.2021)

Seminář k tématu „Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby“

Institut pro kriminologii a sociální prevenci srdečně zve na online seminář k tématu PRÁCE S PŮVODCI DOMÁCÍHO NÁSILÍ – AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI A POTŘEBY, který pořádá v rámci projektu VIOLENCEOFF – violenceoff.cz. Setkání se uskuteční online dne 14. 4. 2021 v době od 9:00 do 13:30. Předběžný program akce (88 kb) naleznete i na webových stránkách projektu Online seminář - violenceoff.cz. Cílem setkání je sdílení informací v oblasti systémového ukotvení práce s původci domácího násilí a vytvoření prostoru pro širší odbornou diskusi k danému tématu. V případě zájmu se, prosím, přihlaste pomocí registračního formuláře. Těšíme se na Vaši účast. (27.3.2021)

Nová kniha: Kyberkriminalita v kriminologické perspektivě

Nová publikace IKSP, která vyšla v ediční řadě Studie, přináší poznatky z výzkumu zaměřeného na vybrané oblasti kybernetické kriminality. Sumarizuje především výsledky analýzy trestních spisů vztahujících se k tzv. počítačovým trestným činům (§ 230-232 TZ), zahrnuje též několik podrobněji zpracovaných tematických oblastí. Součástí publikace jsou též vybrané poznatky získané studiem zahraniční i domácí odborné literatury a relevantních dokumentů, analýzou právní úpravy a příslušné judikatury, dostupných statistických údajů, jakož i konzultacemi s vybranými odborníky. Autoři také informují o probíhajícím dotazníkovém šetření zaměřeném na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými jevy v on-line prostředí. Stručný přehled klíčových poznatků je k dispozici Kyberkriminalita v kriminologické perspektivě (408 kB). (10.2.2021)

Nová kniha: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019

V ediční řadě Studie vyšla nová publikace s názvem Analýza trendů kriminality v České republice, která patří k tradičním tématům Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a je každoročně zpracovávána již téměř po tři desetiletí. Přináší v koncentrované podobě nejen soubor dat k vývoji kriminality z dostupných provozovaných statistických databází v ČR, ale zahrnuje i komentáře k těmto datům a zčásti také poznatky z výzkumů a analýzy, týkající se vývoje, který data zachycují. Publikace vychází z existujících statistických údajů ze statistik justičních (soudy, státní zastupitelství), policejních a vězeňských, dále dat ze statistik Probační a mediační služby, údajů k prevenci kriminality, kde je zdrojem Ministerstvo vnitra ČR, údajů k trestné činnosti cizinců a migraci (zdroj Policie ČR). Využity jsou také vybrané údaje z výzkumu názorů občanů na prevenci kriminality a další otázky, opakovaně realizovaného ve spolupráci Ministerstva vnitra ČR a IKSP a údaje, zjišťované ve výzkumech Centra pro výzkum veřejného mínění. Dalším zdrojem k analýze jsou kromě uvedených dat rovněž poznatky získané z vlastních výzkumů a studií IKSP a z expertních vyjádření oslovených odborníků z řad Policie ČR a také z řad justice. Stručné shrnutí výsledků je k dispozici Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019 (484 kB). (4.2.2021)

Nová kniha: Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita

V ediční řadě Studie vyšla nová publikace přinášející shrnutí hlavních poznatků z výzkumu, zaměřeného na problematiku zpráv PMS před rozhodnutím, které slouží jako podklad pro efektivní ukládání alternativních trestů. Sumarizuje poznatky o zprávách probačních pracovníků k možnostem uložení trestů obecně prospěšných prací a domácího vězení. Publikace přináší výsledky výzkumu o vlivu informací, obsažených ve zprávách, na úspěšný výkon uloženého alternativního trestu a následnou kriminální recidivu odsouzených. Publikace seznamuje i s výsledky analýzy názorů a postojů soudců, státních zástupců a probačních pracovníků ke zkoumané problematice. V závěru monografie jsou formulovány doporučení ke zlepšení aplikace a dalšímu rozvoji zpráv před rozhodnutím o uložení trestu. Stručné shrnutí výsledků je k dispozici Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita (469 kB). (25.1.2021)

Nová publikace v ediční řadě Prameny: Globální studie o pašování migrantů 2018

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal další publikaci ve své ediční řadě Prameny a sice Globální studii o pašování migrantů 2018 (11,4 MB). Studie byla připravena Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni (UNODC). Zaměřuje se specificky na fenomén pašování migrantů, shrnuje a současně analyzuje poznatky k povaze a rozsahu pašování, mapuje hlavní trasy pašování, používané praktiky, profily migrantů i pašeráků a také rizika, jimž jsou pašovaní migranti vystaveni. Opírá se o Protokol proti pašování migrantů, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Publikovaný překlad zahrnuje globální přehled a část, která se vztahuje k Evropě. (20.11.2020)

Odešel profesor JUDr. Oto Novotný, CSc.

Dne 3. listopadu 2020 se ve věku 92 let naplnila životní dráha profesora Oto Novotného, významného představitele české trestněprávní nauky a předního odborníka v oboru kriminologie. Jeho život i práce byly neoddělitelně spjaty s osudy českého trestního práva a kriminologie u nás. Po dlouhou dobu působil na Právnické fakultě UK v Praze, kde proslul jako vynikající trestní právník, jehož kritické analýzy a práce k trestnímu zákonodárství, justiční a vězeňské praxi podstatně přesahovaly hranice trestního práva a opíraly se o využití kriminologického bádání. Připomeňme např. monografii „O trestu a vězeňství“ publikovanou v roce 1965, která se setkala s mimořádným ohlasem. Od roku 1967 do roku 1971 působil prof. Novotný kromě práce na Právnické fakultě UK také jako ředitel Výzkumného ústavu kriminologického. Jeho odborné reformní a další návrhy a práce vedly po roce 1968 v období tzv. normalizace k jeho nucenému odchodu z funkce ředitele VÚK a k zákazu přednášení a publikování na právnické fakultě. Až po roce 1989 se mohl plnohodnotně vrátit do odborného života jako profesor trestního práva a vedoucí katedry trestního práva na PF UK. Zasloužil se o přípravu rekodifikace trestního práva hmotného i o reakci na strmý vzestup kriminality, ke kterému v ČR po roce 1990 došlo. Zde připomeňme dokument „Právo občanů na bezpečnost“ z roku 1991, na jehož formulaci se prof. Novotný podílel velmi významně. Podíl prof. Novotného na rozvoji oboru kriminologie po roce 1990 je rovněž více než podstatný. Pod jeho vedením byla kriminologie začleněna do výuky v rámci studia na právnické fakultě a jeho zásluhou byla zpracována a vydána první moderní učebnice kriminologie u nás. Po řadu let působil jako člen Vědecké rady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, byl čestným členem České kriminologické společnosti. S vděčností za jeho práci a s úctou k jeho památce pracovníci Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. (9.11.2020)

60 let Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Před 60 lety, tedy v roce 1960 byl založen dnešní náš Institut, tehdy pod názvem Vědeckovýzkumný ústav kriminalistiky, posléze přejmenovaný na Výzkumný ústav kriminologický. Jeho vznikem byla po dlouhém přeryvu vytvořena sice skromná, ale přece jen institucionální základna pro rozvoj kriminologie u nás. Vývoj kriminologie, rozvíjené v době první republiky především na akademické půdě, byl bohužel brutálně přerušen nacistickou okupací a uzavřením českých vysokých škol a následně i deformací humanitních oborů po roce 1948. Ale i tehdejší režim musel posléze uznat, že kriminalitu nelze vyřešit hesly a připustit, že praktická řešení se musí opírat o poznatkovou základnu. Tato potřeba byla podnětem k ustavení pracoviště kriminologického výzkumu, což znamenalo nesporný pokrok a z odborného hlediska průlom v chápání kriminality, která opět mohla být pojímána jako složitý a trvalý společenský problém. Původní Vědeckovýzkumný ústav kriminalistiky byl konstituován jako ústav tří resortů - generální prokuratury, ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. V jeho rámci se začaly rozvíjet i kriminologické výzkumy. Po roce 1966 došlo spolu se změnou názvu instituce na Výzkumný ústav kriminologický při Generální prokuratuře (VÚK) již k výlučné orientaci na kriminologický výzkum. Počátky činnosti ústavu byly spojeny s hledáním odpovědí na základní otázky teoretické i metodologické. V této době se ústav například rozhodujícím způsobem zasloužil o zavedení systému postpenitenciární péče v Československu. Mezi výzkumy realizované ve VÚK, které v řadě věcí pozitivně ovlivnily tehdejší represivně orientovanou trestní politiku, patřily poznatky z výzkumů osobnosti pachatele, delikventní mládeže, predelikvence, kriminální recidivy, nealkoholové toxikománie a statistických analýz kriminality. Prvním ředitelem ústavu byl profesor JUDr. Ladislav Schubert (1912-1990), po němž se v roce 1967 stal ředitelem profesor JUDr. Oto Novotný. Pod jeho vedením se VÚK významně angažoval v tehdejších společenských trendech. V letech 1968–1969 vystupoval VÚK na podporu Pražského jara. Podněty a práce VÚK významně přispěly např. k přesunu vězeňství do resortu Ministerstva spravedlnosti, k rozvoji postpenitenciární péče a ustavení funkce sociálních kurátorů. Pro Národní shromáždění byl zpracován podnět ke zrušení trestu smrti. V období tzv. normalizace po roce 1970 ideologický tlak znovu zesílil, ústav byl obviněn z nemarxistických úchylek a někteří výzkumní pracovníci byli přinuceni odejít. Týkalo se to také ředitele VÚK prof. Novotného. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 byl v roce 1990 ředitelem VÚK jmenován JUDr. et PhDr. Otakar Osmančík (1932-2012), dřívější výzkumný pracovník VÚK, který se po nuceném odchodu v sedmdesátých letech vrátil do VÚK jako ředitel a významně přispěl k rozvoji jeho práce v nových společenských podmínkách. Spolu s obměněným okruhem spolupracovníků se podstatně zasloužil o revitalizaci činnosti ústavu. Ústav v roce 1990 přijal současný název Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), což mělo především akcentovat prevenci jako efektivní nástroj kontroly kriminality a současně naznačit provázanost mezi kriminologií jako teoretickou i empirickou disciplínou a prevencí a trestní politikou jako jejím aplikovaným vyústěním. Od roku 1994 se stalo jeho zřizovatelem Ministerstvo spravedlnosti České republiky. IKSP je podle svého statutu organizační složkou státu s právní subjektivitou a resortní výzkumnou organizací, nicméně záběr jeho výzkumné činnosti i okruh uživatelů přesahuje hranice resortu spravedlnosti. Uživateli výsledků výzkumů IKSP jsou samozřejmě především instituce resortu spravedlnosti (justiční složky, Probační a mediační služba, Vězeňská služba, Justiční akademie), ale i vnitra, práce a sociálních věcí, školství a další složky státní správy, a také vysoké a vyšší odborné školy v rámci výuky. Hlavními směry výzkumu jsou dlouhodobě vyhodnocování účinnosti sankční politiky, analýza projevů a trendů kriminality a s ní sdružených sociálně patologických jevů, možnosti jejich kontroly z hledisek represe i prevence, aplikovaný výzkum v oblasti justice a vězeňství, problematiky mládeže, závažné trestné činnosti, obětí, zacházení s pachateli, alternativních trestů. Může nás těšit, že pokud jde o rok založení, je IKSP druhým nejstarším kriminologickým ústavem v Evropě. Ale především platí, že pro všechny pracovníky Institutu je jeho šedesátiletá historie závazkem, aby postavení Institutu jako odborného centra kriminologického výzkumu v ČR trvale dokládali svými výsledky. (8.10.2020)

PhDr. Miroslav Scheinost skončil ve funkci ředitele IKSP

Po dvaceti letech ve funkci ředitele IKSP se PhDr. Miroslav Scheinost rozhodl k 30. dubnu 2020 na tuto funkci rezignovat. Jako ředitel Institutu se za dobu svého působení ve funkci významnou měrou zasloužil o rozvoj nejen IKSP, ale celé české kriminologie, když byl mj. duchovním otcem, zakládajícím členem a prvním předsedou České kriminologické společnosti. Dobrou zprávou je, že i nadále bude působit v IKSP na pozici výzkumného pracovníka. Novým ředitelem byl s účinností od 1. srpna 2020 jmenován dosavadní vedoucí výzkumné skupiny IKSP, JUDr. Petr Zeman, Ph.D. (20.8.2020)

Nová kniha: Bezpečí, kriminalita a prevence

Nová publikace v ediční řadě Studie je věnovaná výsledkům rozsáhlého výzkumu veřejného mínění na téma pocitu bezpečí a hodnocení prevence kriminality. Publikace shrnuje výsledky dvou souvisejících průzkumů, zpracovaných ve spolupráci s Odborem prevence kriminality MV ČR. Ohniskem zájmu reprezentativních výzkumů (jednoho obsáhlého se vzorkem 3000 respondentů, druhého redukovaného se vzorkem 1000 respondentů) byly zkušenosti občanů s kriminalitou, názory na její příčiny a souvislosti, pocit ohrožení jednotlivými druhy kriminality, hodnocení práce orgánů policie a justice a důvěra v ně, názory na dostupnost a efektivitu preventivních opatření a další problémy. Získaná data jsou srovnána s předešlými obdobnými výzkumy, s cílem postihnout trendy ve vnímání bezpečnostní situace v ČR jejími obyvateli. Stručné shrnutí výsledků je k dispozici Bezpečí, kriminalita a prevence (399 kB). (30.6.2020)

ViolenceOFF – PDP7 – norské fondy 2014–2021

Institut pro kriminologii a sociální prevenci zahájil v roce 2020 výzkumný projekt pod názvem „Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR“, jehož cílem je zpracování a prezentace uceleného přehledu o přístupu státu vůči pachatelům domácího genderově podmíněného násilí. Projekt je jako tzv. předem definovaný projekt (PDP7) financován z finančního mechanismu Norských fondů 2014 – 2021. Bližší informace lze nalézt na projektových webových stránkách: www.violenceoff.cz. ViolenceOFF je zároveň značkou projektu, pod níž projekt vystupuje před odbornou a laickou veřejností. ViolenceOFF. (24.6.2020)

Nová kniha: Mladiství v procesu poruchové socializace

V ediční řadě Studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vyšla odborná monografie autorů Večerka, K., Hulmáková J., Štěchová, M., zaměřená na problematiku příčin recidivy mladistvých pachatelů a efektivity ukládaných opatření v systému trestní justice pro mládež v této oblasti. Vedle shrnutí poznatků zahraničních výzkumů, analýzy právní úpravy a aplikační praxe přináší publikace výsledky výzkumu IKSP, které vycházejí především z analýzy trestních spisů mladistvých pachatelů, expertního šetření mezi soudci, státními zástupci, probačními úředníky a pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dále z rozhovorů s mladistvými vězni ve výkonu nepodmíněného trestního opatření odnětí svobody. V závěru jsou též formulovány návrhy na zlepšení současného stavu zacházení s mladistvými pachateli v systému trestního soudnictví ve věcech mládeže. Stručný přehled poznatků naleznete Mladiství v procesu poruchové socializace (376 kB). (6.5.2020)

Nová kniha: Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů

V ediční řadě Studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vychází nová publikace autorek Martinková, M. a Biedermanová, E.: Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů. Empirická část knihy je věnována a) poznatkům o zkušenostech respondentů s vybranými kriminálními delikty ze zatím prvního rozsáhlého viktimizačního výzkumu u nás speciálně zaměřeného na reprezentativní seniorskou populaci ČR (65-80leté osoby), b) poznatkům o vybraném souboru seniorů-pachatelů trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích, které byly získány analýzou údajů obsažených v trestních spisech. Stručný přehled poznatků naleznete Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů (479 kB). (26.2.2020)

Nová kniha: Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR (nedostatky a možná řešení)

Odborná monografie, která vyšla v ediční řade Studie , přináší informace a nové poznatky z výzkumného úkolu řešeného s podporou z Programu Bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2020 (poskytovatel Ministerstvo vnitra, kód projektu VI20172019087). Výzkum se zaměřil na sběr a vykazování dat o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence v ČR a na možnosti jeho zkvalitnění. Svým zaměřením tento výzkum reagoval na již dříve zjištěné nedostatky v této oblasti, vedoucí k tomu, že stávající oficiální zdroje dat o systému trestní justice, obvykle využívané v rámci resortu spravedlnosti, poskytují pouze velmi omezený obraz stavu a vývoje ukládání a výkonu institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence. V publikaci jsou shrnuty poznatky z analýz příslušných informačních systémů resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, a to z hlediska jejich využitelnosti pro sběr a vykazování dat o ukládání a výkonu ochranného léčení a zabezpečovací detence, je zde zpracován i obecnější pohled na instituty ochranného léčení a zabezpečovací detence (z hlediska jejich ukládání a výkonu), a to včetně popisu jejich specifik, která mohou evidenci proměnných v této oblasti významně a výrazně komplikovat. Monografie nastiňuje i návrh řešení pro tvorbu efektivního systému evidence ochranného léčení a zabezpečovací detence, který tato omezení překonává. Stručné shrnutí výsledků je k dispozici Systém sběru a vykazování dat o aplikaci institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence v ČR (1,71 MB). (26.2.2020)

Nová kniha: Probace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií

V ediční řadě Studie vychází nová publikace, která se věnuje problematice probace. Shrnuje poznatky z výzkumu, který navázal na předchozí projekt IKSP, zaměřený na účinnosti probace na snižování recidivy pachatelů trestné činnosti. Cílem nového šetření bylo doplnit stávající poznatky o zkušenosti a názory odsouzených osob, jimž byl uložen dohled probačního pracovníka. Data byla získána prostřednictvím hloubkových a narativně zaměřených polostrukturovaných interview. Uskutečněn byl také výzkum veřejného mínění na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky, který zmapoval jejich názory a postoje k probaci a k možnostem jejího uplatňování při práci s pachateli trestných činů. Součástí projektu byla rovněž analýza mediální reprezentace probace v českém mediálním prostředí. Stručné shrnutí výsledků je k dispozici Probace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií (445 kB). (14.2.2020)

Nová kniha: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2018: přehled výstupů ročenky Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

IKSP vydává v ediční řadě Studie tradiční tzv. ročenku věnovanou trendům kriminality v České republice do roku 2018. Publikace prezentuje základní statistické ukazatele trestné činnosti a zabývá se vývojem trestní a sankční politiky v ČR. Pozornost je rovněž věnována dvěma specifickým kategoriím pachatelů, a to cizincům a osobám do 18 let věku - a jimi páchané trestné činnosti. Přináší též výstupy z každoročního expertního šetření k základním charakteristikám organizovaných zločineckých skupin na území ČR. Nově zařazená kapitola sleduje tendence ve výkonu trestu odnětí svobody nepodmíněně. Podána je i souhrnná informace o (ne)dostupnosti komplexních dat o obětech trestných činů v ČR. Zmíněny jsou i některé údaje o sebevraždách. Odbornou publikaci doplňuje řada grafů, tabulek a časové řady vybraných ukazatelů kriminality. Stručné shrnutí výsledků naleznete Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2018: přehled výstupů ročenky Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (493 kB). (3.2.2020)

Nová kniha: Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky

V ediční řadě Studie vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci publikaci autorského kolektivu Roubalová, M., Grohmannová, K., Trávníčková, I., Zeman, P.: Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky. Kniha shrnuje výsledky stejnojmenného projektu, který byl realizovaný s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015–2020 (veřejná soutěž, poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR, kód projektu VI20172019053). Hlavním cílem projektu bylo navrhnout nový postup pro měření sekundární drogové kriminality zohledňující specifické podmínky ČR. Stručné shrnutí výsledků naleznete Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky: přehled výsledků výzkumu (505 kB). (3.2.2020)

Nová kniha: Účinnost vězeňských terapeutických programů pro odsouzené uživatele drog

V listopadu 2019 vydal IKSP ve své ediční řadě Studie monografii „Uživatelé drog ve vězení – hodnocení účinnosti terapeutických programů“, přinášející hlavní výsledky empirického výzkumu, zaměřeného na zacházení s uživateli drog v českých věznicích. Výzkum, realizovaný v letech 2016-2019, se zabýval především účinností terapeutických programů na specializovaných oddílech věznic pro uživatele drog ve výkonu trestu odnětí svobody, a to z hlediska jejich potenciálního vlivu na kriminogenní postoje a vzorce myšlení účastníků programu a na jejich kriminální recidivu po propuštění na svobodu. Kromě toho kniha přináší též výsledky expertního šetření mezi pracovníky specializovaných oddílů, přehled právní úpravy zacházení s vězněnými uživateli drog, dostupné statistické údaje, nebo poznatky k této problematice ze zahraničních či mezinárodních studií. Shrnutí výsledků je k dispozici zde. (29.1.2020)

Nová kniha: Rodinné skupinové konference

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal v ediční řadě Studie publikaci Rodinné skupinové konference. Jejím tématem jsou zkušenosti s uplatněním uvedeného restorativního opatření v našich podmínkách, konkrétně pak v rámci projektu Probační a mediační služby „Na správnou cestu!“, který probíhal v letech 2014-2015. Publikace prezentuje názory a zkušenosti přímých účastníků konferencí (obětí, pachatelů i facilitátorů) a zabývá se i účinností konferencí z hlediska následné recidivy pachatelů. V teoretickém úvodu jsou navíc shrnuty poznatky z obdobných zahraničních kriminologických výzkumů. Stručný přehled výsledků naleznete zde. (3.9.2019)

Nová kniha: Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie

V ediční řadě Studie vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci publikaci autorského kolektivu Roubalová, M., Holas, J., Kostelníková, Z., Pešková, M.: Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie. Kniha shrnuje výsledky projektu „Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel ČR s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období“. Studie na jedné straně navazuje na tradici výzkumů obětí realizovaných IKSP v minulosti, na straně druhé přináší v tomto směru i jisté inovace. Jednou z nich je i Metodika k realizaci viktimizačních výzkumů, která je přílohou publikace. Stručné shrnutí naleznete zde. (7.6.2019)

Viktimizace z perspektivy výzkumu a praxe - seminář IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá ve čtvrtek 6. června 2019 odborný seminář na téma Viktimizace z perspektivy výzkumu a praxe. Seminář se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Začátek akce je plánován na 9.30 hod., ukončení v odpoledních hodinách (pdf: pozvánka,program). Na semináři budou mimo jiné představeny výsledky výzkumného projektu IKSP „Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období“. Účastníci se mohou hlásit do 26. května 2019 na adrese: LCerna@iksp.justice.cz. (15.5.2019)

Studie HEUNI: Crime and Gender

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal ve své tradiční edici Prameny překlad studie HEUNI Crime and gender (pod názvem Kriminalita a gender). Jedná se komparativní studii, která se věnuje problematice zastoupení mužů a žen v mezinárodních statistikách kriminality. Studie prostřednictvím analýzy statistických dat v rámci vybraných kategorií trestné činnosti zkoumá podíl kriminality páchané muži a ženami a poukazuje na míru rozdílu mezi mužskou a ženskou kriminalitou, a to jednak v celosvětovém měřítku mezi jednotlivými regiony a jednak v Evropě mezi jednotlivými zeměmi. Na základě statistické analýzy jsou prezentovány rovněž vývojové tendence sledovaných proměnných. (24.4.2019)

Rodinné skupinové konference: seminář IKSP a PMS

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s Probační a mediační službou pořádá dne 22. května 2019 odborný seminář, na němž budou prezentovány výsledky výzkumného projektu zaměřeného na možnosti uplatnění rodinných skupinových konferencí při práci s pachateli z řad dětí a mládeže. V odpolední části pak bude představen a diskutován mezinárodní projekt „Restorative justice: Strategies for Change“, jehož cílem je rozvoj restorativních opatření v Evropě. Seminář (pozvánka .pdf) se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR (Na Květnici 1105/10, Praha 4) od 10 hod. Účast je bez poplatku, avšak vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutno přihlásit se nejpozději do 14. května na adrese: LCerna@iksp.justice.cz. (16.4.2019)

Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017

V ediční řadě Studie vyšla tradiční ročenka IKSP věnovaná trendům kriminality v České republice do roku 2017. Publikace prezentuje základní statistické ukazatele trestné činnosti a zabývá se vývojem trestní a sankční politiky v ČR. Analyzovány jsou také dvě specifické kategorie pachatelů a jimi páchaná trestná činnost - osoby do 18 let a cizinci. Ročenka přináší též výstupy z každoročního expertního šetření k základním charakteristikám organizovaných zločineckých skupin na území ČR. Prezentovány jsou i vybrané poznatky z výzkumu IKSP o míře viktimizace obyvatel sledovanými skutky. Odbornou knihu doplňuje v přílohách řada grafů a tabulek. Stručné shrnutí naleznete zde. (24.1.2019)

Nové publikace od autorů z IKSP

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk připravilo na přelomu roku dvě nové knihy, jejichž autory jsou výzkumní pracovníci IKSP. V publikaci Kriminologický výzkum: praktická příručka nabízí Martin Cejp detailní pohled na výzkumné metody a techniky, které se využívají v rámci kriminologického výzkumu. Podrobně se zaměřuje na přípravnou fázi výzkumu, pojednává o zpracování výsledků, získání výzkumných poznatků, hledání souvislostí a principů, řešení problémů a uplatnění výsledků výzkumu v oblasti kriminální politiky. U všech fází výzkumu a u všech postupů jsou uvedena nejen základní pravidla, která je nutné dodržet, ale také nedostatky a skutečnosti, které mohou vést k případným nepřesnostem a zkreslením. V řadě případů jsou konfrontovány různé přístupy a názory badatelů.
Druhou z publikací je Úvod do kriminologie od Jana Tomáška. Text vychází ze stejnojmenné knihy z roku 2010 a je koncipován tak, aby čtenáře vybavil základními znalostmi potřebnými pro kritické hodnocení informací o kriminalitě, její struktuře a vývoji. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích i obětech již tradičně provázejí. Nabízí ucelený náhled na nejvýznamnější kriminologické teorie, a to jak ve vztahu k příčinám kriminality, tak k možnostem jejího omezování. Zabývá se aktuálními tématy, jako je recidiva a desistence, účinnost trestní politiky či prevence kriminality. (15.1.2019)

Organizovaný zločin na území České republiky

V přehledné formě (pdf) přinášíme stručné shrnutí končícího výzkumného projektu „Organizovaný zločin na území České republiky – vývoj, možné kriminogenní faktory, vybrané aktivity a právní nástroje postihu“.
Publikace z výzkumu jsou k dispozici v sekci Studie 2017 a Studie 2018. (30.11.2018)

Seminář IKSP k organizovanému zločinu

Dne 15. listopadu uspořádal Institut pro kriminologii a sociální prevenci seminář k závěrům projektu „Organizovaný zločin na území České republiky – vývoj, možné kriminogenní faktory, vybrané aktivity a právní nástroje postihu“. Semináře se zúčastnilo na 40 odborníků, mezi nimi také hosté z řad pracovníků ukrajinské policie.
Na semináři vystoupili PhDr. Martin Cejp, CSc. k trendům vývoje organizovaného zločinu v ČR a rizikovým faktorům rozvoje organizovaného zločinu, PhDr. Miroslav Scheinost k nelegální migraci a souvisejícím aktivitám organizovaného zločinu, PhDr. Petr Pojman, Ph.D. k ukrajinskému organizovanému zločinu a Mgr. Tomáš Diviák k poznatkům získaným síťovou analýzou tzv. lihové aféry. PhDr. Ivan Budka, Ph.D. referoval k návrhům na další využití právních nástrojů proti organizovanému zločinu. Na závěr semináře vystoupil plk. JUDr. Jiří Mazánek, ředitel NCOZ SKPV k činnosti jím řízeného útvaru. (16.11.2018)

Nová kniha o organizovaném zločinu

V ediční řadě STUDIE vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci publikaci autorů M.Scheinosta, M.Cejpa, P.Pojmana a T.Diviáka „Trendy vývoje organizovaného zločinu a jeho vybraných forem“. Studie vychází z výsledků projektu „Organizovaný zločin na území České republiky – vývoj, možné kriminogenní faktory, vybrané aktivity a právní nástroje postihu“. Zabývá se základními charakteristikami organizovaných zločineckých skupin v ČR a možnými společenskými vlivy a riziky na základě provedených expertních šetření, aktivitami organizovaného zločinu ve vztahu k nelegální migraci v ČR a dopady projevů nelegální migrace na společnost, organizovanou kriminalitou na Ukrajině a jejími vlivy na ČR a také síťovou analýzou metanolové aféry. (15.11.2018)

Zemřel JUDr. Zdeněk Karabec, CSc.

Dne 25. května 2018 zemřel po krátké nemoci ve věku 86 let dr. Zdeněk Karabec, dlouholetý pracovník našeho institutu a jedna z nejvýznamnějších osobností české kriminologie. Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální kurz na Institutu kriminologie Univerzity Cambridge. V letech 1990-1995 působil jako generální ředitel Vězeňské služby ČR, byl členem komise pro rekodifikaci trestního práva. Přednášel kriminologii na Právnické fakultě UK i Policejní akademii ČR, byl členem řídícího výboru České národní skupiny AIDP a jedním ze zakládajících členů České kriminologické společnosti. Byl autorem řady odborných monografií a článků. Čest jeho památce! (30.5.2018)

Konference skupiny The International Reflection Group

Ve dnech 11. a 12. dubna 2018 se v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze konala konference organizovaná skupinou The International Reflection Group, na které se organizačně spolupodílel i IKSP. Záměrem švédských organizátorů bylo sdílení výzkumných poznatků a dobré praxe především z oblasti prevence kriminality. Své příspěvky předneslo vícero zahraničních účastníků ze Švédska, Holandska, Estonska, Rakouska i Albánie. Za IKSP vystoupily Dr. Štefunková a Mgr. Kostelníková s příspěvkem o výzkumu obětí trestné činnosti v ČR. Členové The International Reflection Group se následující den setkali se zástupci Středočeského kraje a s vedením a pracovníky odboru prevence Ministerstva vnitra ČR. (19.4.2018)

Diblíková, S. (Ed.): Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016

V ediční řadě Studie vyšla v inovované podobě tradiční ročenka IKSP. Publikace prezentuje základní statistické ukazatele trestné činnosti v ČR a analyzuje trendy do roku 2016. Zabývá se též vývojem trestní a sankční politiky v České republice. Věnuje se také hlouběji dvěma specifickým kategoriím pachatelů a jimi páchané trestné činnosti - a to z řad osob do 18 let a cizinců. Zmapováno je rovněž působení Probační a mediační služby ČR v oblasti výkonu alternativních trestů. Obsaženy jsou vybrané informace o obětech kriminality a některé údaje o sebevraždách. Odbornou knihu doplňuje řada grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí analýzy trendů kriminality. Využita jsou dostupná data z celého systému trestní justice. (1.2.2018)

Nová kniha: Criminal Justice System in the Czech Republic

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve své ediční řadě STUDIE právě vydal knihu „Criminal Justice System in the Czech Republic (3rd amended and revisited edition).“ Kniha poskytuje základní přehled o systému trestní justice v České republice. Zabývá se nejen charakteristikou právní úpravy trestního práva hmotného a procesního, ale též aktuálními trendy v oblasti reformy trestního práva, ve vývoji kriminality a sankční politiky. Vzhledem k předchozímu vydání jsou v ní zohledněny následné změny právní úpravy, např. zavedení trestní odpovědnosti právnických osob či ochrana obětí trestných činů v souvislosti s přijetím zákona o obětech trestných činů. (29.1.2018)

New book: Criminal Justice System in the Czech Republic

Institute of Criminology and Social Prevention has just published in its publications series STUDIES a book „Criminal Justice System in the Czech Republic (3rd amended and revisited edition).“ The book provides an basic overview of the Czech Criminal system. It deals not only with characteristics of legislation of substantive and procedural criminal law, but also with current trends in criminal justice reform, criminality, and sanctions policy. Due to second edition, subsequent changes in legislation are taken into account here, particularly e. g. introduction of criminal liability of legal entities or protection of victims in relation to adoption of Victims of Crime Act. (29-JAN-2018)