Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Uvod

Institut pro kriminologii a sociální prevenciVítejte

na stránkách Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), který je výzkumným a analytickým pracovištěm v oblasti kriminologie a trestní justice, zřízeným Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Cílem těchto internetových stránek je především představit Institut a zprostředkovat všem zájemcům hlavní výsledky jeho výzkumné činnosti. Naleznete zde proto informace o naší historii i současnosti, přehled řešených výzkumných úkolů, výzkumné monografie a další odborné publikace, vydávané v naší edici (od roku 2000 v plném znění), jakož i souhrn dalších publikačních výsledků našich pracovníků. Zároveň se snažíme soustavně mapovat dění v oblasti kriminologie a příbuzných vědních oborů u nás i v zahraničí. Za tím účelem nabízíme odkazy na relevantní odborné společnosti, instituce či organizace, a průběžně přinášíme aktuální informace o chystaných odborných akcích, nových publikacích, a další aktuality z oboru.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci má nové webové stránky . Tyto stránky již nebudou aktualizovány.