Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Přehledy výsledků výzkumu

Institut pro kriminologii a sociální prevenciPřehledy výsledků výzkumu

Leden 2023: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2021 - Přehled (pdf)

Leden 2022: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2020 - Přehled (pdf)

Prosinec 2021: Vyhodnocení procesu spuštění elektronického monitorovacího systému v ČR - Přehled (pdf)

Prosinec 2021: Kriminální historie pachatelů závažného násilí v ČR - Přehled (pdf)

Říjen 2021: Zločin a trest v kriminálním zpravodajství - Přehled (pdf)

Prosinec 2020: Kyberkriminalita v kriminologické perspektivě - Přehled (pdf)

Prosinec 2020: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019 - Přehled (pdf)

Prosinec 2020: Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita - Přehled (pdf)

Červen 2020: Bezpečí, kriminalita a prevence - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Mladiství v procesu poruchové socializace - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR (nedostatky a možná řešení) - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Probace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2018 - Přehled (pdf)

Prosinec 2019: Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky - Přehled (pdf)

Listopad 2019: Zacházení s uživateli drog ve vězení - Přehled (pdf)

Září 2019: Rodinné skupinové konference - Přehled (pdf)

Červen 2019: Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie - Přehled (pdf)

Leden 2019: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017 - Přehled (pdf)

Prosinec 2018: Organizovaný zločin na území České republiky - Přehled (pdf)