Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Prevence korupce

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


IKSP: Vítejte Prevence korupce

Prevence korupce

Vážení návštěvníci webových stránek KRIMINOLOGIE.cz,

Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů:

Oznámení na podezření na korupci se podává řediteli IKSP prostřednictvím sekretariátu IKSP.

Kontakty pro oznámení:
tel. 257 104 404;
e-mail: LCerna@iksp.justice.cz nebo IKSP@iksp.justice.cz
Datová schránka: ifi6zut
Adresa pro poštovní styk: IKSP, nám.14.října 12, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Při podezření na korupci má oznamovatel rovněž možnost využít systém pro oznámení podezření na korupci Ministerstva spravedlnosti, které je zřizovatelem IKSP.

K tomu lze využít:
- linky Ministerstva spravedlnosti ČR (tel. 221 997 595, fax 221 997 563)
- protikorupčního emailu Msp: korupce@msp.justice.cz
- e-mailová adresa: oznam@msp.justice.cz
- adresy pro poštovní styk: Ministerstvo spravedlnosti, Odbor kontroly, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.

Základní dokumenty

Aktuální Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Etický kodex zaměstnance Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Složení Vědecké rady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, která je ustavena v souladu s ustanovením části třetí, § 21 Statutu IKSP, který stanoví, že jako svůj poradní sbor může ředitel IKSP zřídit Vědeckou radu, složenou z externích odborníků z oblasti teorie i praxe. Činnost ve Vědecké radě není spojena s finanční odměnou.

Statut a jednací řád Vědecké rady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Prohlášení o přístupnosti

Rozpočet IKSP