Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Přehled edice

Institut pro kriminologii a sociální prevenciPřehled edice IKSP

Na tomto místě se můžete seznámit s přehledy publikací, vydaných v jednotlivých letech v edici IKSP (v edičních řadách STUDIE a PRAMENY), včetně stručných anotací, a to od roku 2014. Odborné monografie a další publikace z edice IKSP, vydané od roku 2000, jsou v plné verzi volně ke stažení v sekci Publikační činnost, kde lze zároveň nalézt i seznam starších titulů, vydaných v letech 1990-1999.

Přehledy edice IKSP v jednotlivých letech (pdf): 2021 -2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014