Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Mezinárodní spolupráce

Institut pro kriminologii a sociální prevenciMezinárodní spolupráce

Institut je členem řady mezinárodních odborných společností a institucí, jako jsou International Society of Criminology - ISC, Association Internationale de Droit Pénal - AIDP, World Society of Victimology - WSV, International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme - ISPAC, či European Crime Preventioon Network - EUCPN. S dalšími mezinárodními odbornými organizacemi dlouhodobě spolupracuje. Mezi takové odborné společnosti a instituce patří European Society of Criminology - ESC, Confederation of European Probation - CEP, Penal Reform International - PRI, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute - UNICRI, European Institute for Crime Prevention and Control – HEUNI, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA, a další.

Pro zahraniční či mezinárodní výzkumná pracoviště a vládní i nevládní organizace je IKSP obvyklým partnerem pro získávání relevantních poznatků o stavu a vývoji kriminality a souvisejících jevů v ČR, o systému a fungování české trestní justice, apod.