Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Základní dokumenty

Institut pro kriminologii a sociální prevenciZákladní dokumenty

Statut

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Etický kodex IKSP

Interní protikorupční program

Prohlášení o přístupnosti

Rozpočet IKSP

Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením